Banksy je anglický graffiti umělec, politický aktivista, filmový režisér a malíř. Jeho pouliční umění, které otevírá oči, kombinuje neuctivý černý humor s graffiti provedeným výraznou technikou šablony. Taková umělecká díla politického a sociálního komentáře byla uvedena na ulicích, zdech a mostech měst po celém světě. Většina lidí říká, že graffiti je ošklivé, rušivé, nesmyslné, nezodpovědné a dětinské. Všechna tato obvinění jsou spláchnuta na záchod, když je provedena správně.

Banksy je mistr v tom, jak to dělat správně. Většina má vyhraněný názor na používání šablon. Jiní umělci přísahají, že je to neschopné, hloupé, naivní a nesmyslné. Bansky však uvažuje jinak. Šablony jsou dobré ze dvou důvodů, Jeden – jsou rychlé; dva – otravují idioty. Kromě svých externích uměleckých děl jde ještě dál, aby vyjádřil své názory vytvořením fyzických rekvizit (které uvidíte níže.)

I Love NY od Banksy

Nakupujte, dokud nespadnete

Nezastavovat

Následujte své sny

Myslet mimo krabici