Brianna Marie Angelakis se narodila v Massachusetts a během svých raných dospívajících let se přestěhovala do New Hampshire. Na konci středoškolských let se přestěhovala na Floridu, kde absolvovala Summa Cum Laude. Její přístup k uměleckému výrazu často klade důraz na jasné barvy, texturu a plynulost. Hledá rovné linie a strukturuje vězení a soustředí se na organické tvary přírodního světa, zvířat a postav..

Její umělecká inspirace pramení z její lásky k literatuře a poezii, kromě vlastních zkušeností jako mladé ženy. Často zobrazuje příběh, který se soustředí kolem ženské postavy nebo dětské postavy v přírodě. Její obrazy evokují silné emoce korelované s romantismem a dětskou nevinností, povznášející ženu a dítě do vznešeného, ​​přirozeného světa.

 

 

 

 

 

Zobrazit web