Ilustrace britského umělce RUSS MILLS. Russova práce je střetem stylů od klasického po popový surrealismus, přičemž se zaměřuje převážně na lidskou formu, i když také abstrahuje prvky z přírody a živočišné říše. Pokrývající témata, jako je povrchnost a izolace, přecházející do více sociálně-politických výrazů.

 

Vystudoval Leeds Met University v roce 1995 poté, co dokončil bakalářský titul v oboru grafického umění a designu se specializací na experimentální film a animaci. Poté, co našel výdělečnou činnost v různých nekreativních institucích, se vrátil k základům a začal pracovat s perem, tužkou a počítačem.

Russ strávil téměř 20 let v řemeslných dovednostech, absorboval vlivy ze všech aspektů vizuální kultury a archivoval nalezené předměty a efeméry, aby dokázal svou práci.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazit web