Firmy produkcyjne Kraków play an essential part in our economy and play an integral role in innovation and expansion. Firmy produkcyjne Kraków specialize in producing various goods like machinery while also offering services like IT staffing or business strategy consulting.

Małopolskie

Małopolskie (wymawiane mawo-PO-lskie) jest prowincją ostrych kontrastów: geograficznie rozciąga się od wysokości Tatr po pagórki pokryte malowniczymi drewnianymi kościołami i mieszkaniami wiejskimi; kulturowo obejmuje wszystko, od historycznego piękna starożytnego Krakowa po przerażające dziedzictwo Auschwitz XX wieku.

Małopolska bardzo ucierpiała w wyniku I I II Wojny Światowej oraz komunizmu; dopiero pod koniec XX wieku Małopolska zaczęła się odbudowywać, poprawiając się gospodarczo i stając się popularnym miejscem turystycznym. Obecnie siedziba międzynarodowych firm, takich jak Motorola, MAN i Delphi, a także jedno z najważniejszych centrów biznesowych i przemysłowych w Polsce.

Dzięki silnemu przemysłowi motoryzacyjnemu i zaawansowanemu technologicznie, województwo Krakowskie może pochwalić się znaczącymi operacjami wydobycia Żelaza i stali, a także wydobyciem węgla, ze znacznymi koncentracjami w Hucie Nowej Huty Tadeusza Sendzimira oraz w zakładach chemicznych w Oświęcimiu. Ponadto Krakowski Park Technologiczny i ANGRAF świadczą odpowiednio Usługi obróbki metali-dwa duże przedsiębiorstwa, które znacząco przyczyniają się do rozwoju tej dziedziny przemysłu.

Produkcja żywności we Włoszech jest prowadzona przez same Włochy. Specjalizują się w produkcji mięsa, ryb, mleka i owoców; Royal Canin jest jednym z czołowych dostawców żywienia psów i kotów; ponadto istnieje wiele mniejszych firm produkujących wysokiej jakości przekąski i produkty spożywcze.

Województwo jest również atrakcyjnym miejscem dla inwestycji zagranicznych. W ciągu ostatnich pięciu lat pozyskała ponad 4 mld zł inwestycji zagranicznych od firm takich jak J. A. GASKA, Huzar, Saint-Gobain HPM Polska i ANGRAF; wiele projektów wspieranych w ramach Programu Polska Strefa Inwestycji obejmowało modernizację J. A. GASKA w Huzar, wsparcie Saint-Gobain HPM Polska oraz kolejne inwestycje przez ANGRAF; inwestycja ta stworzy 70 miejsc pracy.

Przemysł 4.0

Przemysł 4.0, znany również jako czwarta rewolucja przemysłowa, to ewolucyjna fala w produkcji, która łączy technologie fizyczne i cyfrowe, aby umożliwić inteligentniejsze fabryki, które lepiej reagują na pragnienia konsumentów. Ta konwergencja technologiczna jest napędzana innowacjami, takimi jak automatyzacja, zaawansowane materiały i druk 3D-ostatecznie rewolucjonizując produkcję, jednocześnie tworząc miejsca pracy w całej gospodarce.

Ta nowa rewolucja ma na celu połączenie fabryk i firm za pomocą technologii takich jak sztuczna inteligencja (AI), analityka dużych zbiorów danych, Robotyka i internet rzeczy (IoT). W połączeniu technologie te tworzą inteligentne systemy zdolne do kontrolowania, monitorowania i optymalizacji operacji – nie tylko zwiększając produktywność, ale także obniżając koszty, poprawiając jakość produktów i zwiększając zadowolenie klientów.

Wdrożenie Przemysłu 4.0 wiąże się ze znacznymi inwestycjami z góry; jednak pierwsi użytkownicy odnotowali imponujące zwroty z tej inwestycji. Holistyczne podejście do biznesu i produkcji pozwala producentom lepiej zarządzać aktywami, usprawniać procesy i podejmować bardziej inteligentne decyzje. Ponadto czujniki IoT i łączność w chmurze pomagają usunąć wyciszone działy lub zespoły i zapewniają dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

Przemysł 4.0 oferuje firmom kolejną zaletę, pomagając im osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Monitorując emisję dwutlenku węgla i zużycie energii, firmy mogą zidentyfikować środki oszczędzania energii, które zmniejszają ich wpływ na środowisko. Efektywne wykorzystanie dużych zbiorów danych pozwala również firmom skuteczniej zarządzać łańcuchami dostaw i optymalizować poziomy zapasów w celu uzyskania maksymalnego zysku.

Przemysł 4.0 oferuje nie tylko korzyści technologiczne, ale może również przynieść satysfakcję z pracy pracowników. Tam, gdzie poprzednie rewolucje przemysłowe były świadkiem mechanizacji linii pracy i linii montażowych, ta czwarta rewolucja przemysłowa mogła umożliwić pracownikom odejście od powtarzalnych zadań ręcznych w kierunku pracy analitycznej; pomoc pracownikom w zmianie przeznaczenia ich umiejętności może całkowicie zapobiec zwolnieniom.

Podczas pandemii COVID-19 wiele firm przyspieszyło wdrażanie technologii 4IR. Po sześciu miesiącach 94% respondentów ankiety McKinsey stwierdziło, że narzędzia te pomogły utrzymać działalność podczas tej pandemii, a także były niezbędnymi elementami przyszłych planów wzrostu.

Automatyka

Automatyzacja odnosi się do konwersji ręcznych procesów pracy na skomputeryzowane systemy wykorzystujące technologie takie jak robotyka, uczenie maszynowe i integracja IoT. Technologia automatyzacji może być stosowana w wielu branżach w celu poprawy wydajności i dokładności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i zwiększeniu wydajności – na przykład firma produkcyjna mogłaby wykorzystać zautomatyzowane systemy do bardziej niezawodnego zastępowania pracy ludzkiej na liniach produkcyjnych przy mniejszym nadzorze, co skutkuje bardziej produktywnymi systemami o niższych wymaganiach nadzoru, co skutkuje mniejszymi niedoborami siły roboczej lub problemami ze zmęczeniem pracowników, co skutkuje oszczędnością kosztów i – jednak ten rodzaj automatyzacji odbywa się kosztem początkowej inwestycji i kosztów przesiedlenia pracowników związanych z jej wdrożeniem w porównaniu z alternatywami obejmującymi wyłącznie pracę ludzką.

Urządzenia automatyzujące wahają się od prostych do złożonych; przykłady podstawowej automatyzacji obejmują układy przeciwblokujące w samochodach i automatyczne skrzynie biegów w pojazdach silnikowych, po bardziej złożoną automatyzację, taką jak ustawienia fabryczne i magazynowe z robotami przemysłowymi do montażu i FUNKCJI KONTROLI jakości dostarczanych przez firmy takie jak ABB lub Fanuc, które można zaprogramować tak, aby spełniały wymagania produkcyjne. Robotic process automation (RPA), inna forma automatyzacji, wykorzystuje oprogramowanie do tworzenia robotów wykonujących zadania podobne do ludzi; ma zastosowanie w wielu działaniach biznesowych, od wprowadzania danych po przetwarzanie faktur.

Wielu producentów zwraca się ku automatyzacji, aby osiągnąć większą spójność, wyższą produktywność i zwiększoną wydajność w swoich procesach produkcyjnych. Automatyzacja umożliwia producentom zapewnienie stałej jakości produktu poprzez eliminację błędów spowodowanych błędem ludzkim przy jednoczesnej poprawie wydajności i obniżeniu kosztów operacyjnych poprzez eliminację pracy ręcznej – na przykład poprzez eliminację wymagań dotyczących monitorowania pracowników, a także ryzyka zmęczenia lub błędów podczas pomiarów ręcznych.

Przyszłość automatyzacji wygląda ekscytująco, ponieważ najnowocześniejsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, zmieniają jej możliwości. Automatyzacja poznawcza umożliwi systemom analizę nieustrukturyzowanych danych i rozpoznawanie wzorców; integracja IoT ułatwi wymianę danych w czasie rzeczywistym i konserwację predykcyjną; roboty współpracujące będą współpracować z ludźmi w celu bezpieczniejszych i bardziej produktywnych operacji.

Nowe technologie

W lutym 2024 roku w ICE Kraków odbędzie się inauguracyjny pokaz poświęcony przyszłym technologiom szkoleniowym. Aż 50 firm zaprezentuje swoją ofertę w tym nowoczesnym centrum kongresowym; rozwiązania obejmują codzienne zarządzanie szkoleniami poprzez fizyczne, wirtualne i mieszane metody uczenia się; adaptacyjne narzędzia/technologie uczenia się zdolne do łączenia z istniejącymi systemami LMS z najnowocześniejszymi rozwiązaniami AR/VR, które zwiększają efektywność i wydajność szkoleń.

Salon hub4industry został stworzony przez ekspertów i praktyków nowych technologii, aby zaprezentować kluczowe aspekty przyszłej fabryki, ” fabryki Jutra.”Ta przestrzeń daje przedstawicielom firm produkcyjnych, którzy chcą dodać nowoczesne elementy produkcyjne do swoich obiektów, szansę zobaczenia tych rozwiązań z pierwszej ręki.

Polscy producenci coraz częściej zwracają uwagę na cyfryzację i automatyzację jako sposób na utrzymanie konkurencyjności zarówno w kraju, jak i za granicą. Rozwój przemysłu wytwórczego zależy od zapotrzebowania na zaawansowane produkty, takie jak przemysł lotniczy, obronny, motoryzacyjny lub inne sektory, takie jak przemysł lotniczy. Aby Polska pozostała konkurencyjna na świecie, należy poczynić znaczne inwestycje w cyfryzację.

Krakowski Park Technologiczny jest jednym z najważniejszych centrów innowacji biznesowych w Europie, powstałym dzięki współpracy władz lokalnych, trzech z czterech Krakowskich uniwersytetów i środowiska biznesowego oraz członków Europejskiej Sieci centrów biznesu i innowacji. Ponadto zachęca do inteligentnej specjalizacji, a także do innowacyjnych podejść opartych na użytkownikach.